Organizacje pozarządowe

Wykaz Organizacji Pozarządowych Rudy Śląskiej

Wykaz Organizacji Pozarządowych Rudy Śląskiej - Stowarzyszenia rejestrowaneZaktualizowano: 08.01.2007

Pomoc Społeczna - pomoc społeczna
Społeczeństwo obywatelskie - społeczeństwo obywatelskie
Sport - sport
Kultura - kultura
Ekologia - ekologia
Edukacja - edukacja
integracja Unii Europejskiej - integracja Unii Europejskiej
Zdrowie - zdrowie
Interakcje społeczne - interakcje społeczne
Rozwój gospodarczy - rozwój gospodarczy1 Biuro Porad Obywatelskich przy Rudzkim Koncie Pomocy
kierownik: Stefania Krawczyk
Ruda Śl. 9/ Nowy Bytom
ul. Niedurnego 99
tel. (32)342 29 80, 0692 328 733
e-mail: fryna@poczta.fm
Pomoc Społeczna Społeczeństwo obywatelskie
2 Bractwo Kurkowe
prezes: Tadeusz Barnaś
Ruda Śl. 9/ Nowy Bytom
ul. Niedurnego 99
tel. (32)340 08 549
więcej>>>
3 Bractwo Rycerskie Ziemi Rudzkiej
prezes: Roman Marek
Ruda Śl. 10/ Wirek
ul. Jankowskiego 6/1
tel. 0508 302 631
e-mail: brzr@tlen.pl
Sport Kultura Ekologia
4 Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości
prezes: Grzegorz Skudlik
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Dąbrowskiego 12
tel./fax (32)242 04 31
Kultura Pomoc Społeczna Społeczeństwo obywatelskie Edukacja więcej>>>
5 Centrum Inicjatyw Europejskich "Silesiana"
prezes: Elżbieta Minkina
Ruda Śl.9/Nowy Bytom
ul. Niedurnego 43
tel. (32)340 48 40
więcej>>>
6 Chór Mieszany "Słowiczek"
prezes: Henryk Iwan
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Krasińskiego 1
tel./fax (32)340 00 55, 0509 163 351
Kultura więcej>>>
7 Demokratyczna Unia Kobiet
prezes: Dorota Swęda
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Niedurnego 36
tel. 0508 188 298
Kontakt: Lucyna Błachut-Potocka, tel. (32)340 85 32 (dyżur pn-pt 14.00-18.00)
Kultura Pomoc Społeczna Społeczeństwo obywatelskie integracja Unii Europejskiej  więcej>>>
8 Klub HDK PCK przy Zarządzie Rejonowym PCK w Rudzie Śląskiej
prezes: Władysław Kopczyński
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Matejki 2b/1
tel. (32)248 39 10
więcej>>>
9 Klub Inteligencji Katolickiej
prezes: Jerzy Zdrzałek
Ruda Śl. 4/Orzegów
ul. Królowej Jadwigi 8
tel. (32)242 22 44
więcej>>>
10 Klub Kolekcjonera
prezes: Bronisław Wątroba
Ruda Śl. 6/Halemba
ul. Grodzka 1/16
tel. (32)243 42 65
więcej>>>
11 Konto Pomocy Dzieciom SPS 15
prezes: Joanna Lein-Hryc
Ruda Śl. 6/Halemba
ul. Energetyków 15
tel. (32)242 62 64, 0504 654 932
e-mail: sps15ruda@poczta.onet.pl
Edukacja Pomoc Społeczna więcej>>>
12 Kupcy Rudzcy
prezes: Henryk Pieter
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Czarnoleśna 51
Rozwój gospodarczy
13
Liga Obrony Kraju
prezes: Stanisław Włodarczyk
Ruda Śl. 3/Godula
ul. Stara 15
tel. (32)248 17 34
e-mail: stanlech05@op.pl
Sport Kultura Zdrowie Edukacja Społeczeństwo Obywatelskie więcej>>>
14
Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne
prezes: Andrzej Szandała
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Norwida 26
tel. 0501 107 607
e-mail: biuro@mti.org.pl
Edukacja
 15
Nasze Miasto Ruda Śląska
prezes: Józef Osmenda
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Chorzowska 4/4
tel. (32)243 04 06; 0601 822 513
e-mail: j.osmenda@post.pl; info@naszemiasto.rsl.pl
Sport Kultura Zdrowie Edukacja Interakcje społeczne Rozwój gospodarczy
16
Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych
prezes: Mieczysław Kurz
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Niedurnego 36
tel. 0505 788 233
Pomoc Społeczna więcej>>>
17 Ochotnicza Straż Pożarna „REMIZA” w Rudzie Śląskiej
prezes: Robert Szwarc
Ruda Śląska 6/Halemba
ul. Ks. Lexa 3
tel. 0600 754 435
Ekologia Edukacja więcej>>>
18 Organizacja Pracodawców Rudzkich
prezes: Wiesław Bukowski
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Magdziorza 14
tel. (32)243 56 57, 0888 707 973
Edukacja Pomoc Społeczna więcej>>>
19
Polski Czerwony Krzyż
prezes: Felicyta Puk
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Matejki 2b/1
tel. (032) 248 14 86
Zdrowie Edukacja Pomoc Społeczna więcej>>>
20 Polski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Rudzki
prezes Jan Kasperczyk
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 5
tel. 0606 288 259
Kultura więcej>>>>
21
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
prezes: Walerian Sochor
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Markowej 22/5
tel. (32)244 24 13
Kultura Zdrowie Pomoc Społeczna Interakcje społeczne więcej>>>
22
Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko-Dąbrowski Zarząd Oddziału w Rudzie Śl.
prezes: Jadwiga Ostraszewska
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Paderewskiego 1b
tel. (32)242 12 23
e-mail: pzfruda@pzfruda.silesia.pl
Kultura Edukacja
23
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych I Oddział Ruda Śl.
prezes: Józef Płaczkowski
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Jaskółcza
tel. (32)242 12 61
Sport Ekologia więcej>>>
24
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych II Oddział Ruda Śl.
prezes: Piotr Barteczko
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Orzegowska 19
tel. (032)243 58 83, 0696 602 852
Sport więcej>>>
25
Polski Związek Niewidomych / Okręg Śląski Koło w Rudzie Śląskiej
prezes: Czesław Mazur
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Chorzowska 9
tel. (32)248 71 42
Kultura Edukacja Zdrowie wiecej>>>
27 Polski Związek Wędkarski koło 92 przy KWK Halemba
prezes: Konrad Ciura
Ruda Śl. 6/Halemba
ul. Kłodnicka 97
tel. (32)242 58 93, 0695 032 026
Sport Ekologia wiecej>>>
28
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
prezes: Urszula Ziaja
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Niedurnego 50d
tel. (32)243 66 95, 0669 955 281
Kultura Zdrowie Pomoc Społeczna Edukacja Społeczeństwo obywatelskie więcej>>>>
29 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
brak aktualnych danych
30 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
prezes: Stanisław Witała
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Janasa 21
tel. (32)248 67 48
Sport Kultura Zdrowie Edukacja Ekologia więcej>>>
31 Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne
prezes: Jacek Różycki
Ruda Śl. 3/Godula
ul. Czereśniowa 16/14
tel. 0694 884 771
e-mail: szymdar@wp.pl
więcej >>>
32
Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Autystycznych i ich Rodzin w Rudzie Śląskiej
prezes: Pelagia Danuta Billewicz
Ruda Śl. 5/Bykowina
ul. Kopalniana 22c/7
tel. (32)255 29 25
e-mail: billewicz@interia.pl, bujadar@tychy.com
Zdrowie Edukacja
33 Regionalne Stowarzyszenie Pszczelarzy w Rudzie Śląskiej
prezes: Bernard Baron
Ruda Śl. 11/Bielszowice
ul. Zielona 32
tel. (32)240 21 70
e-mail: berbar@tlen.pl
 więcej>>>
34 Ruch Autonomii Śląska
prezes: Leon Swaczyna
Ruda Śl.3/Godula
ul. Latki 6c/15
tel. 0502 659 749
e-mail: lswaczyna@wp.pl
Kultura Edukacja Pomoc Społeczna Społeczeństwo obywatelskie
35 Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
prezes: Teresa Chudziak
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Niedurnego 36 
tel. (32)244 20 80, 0603 928 105 
Sport Kultura Zdrowie Edukacja Interakcje społeczne
36 Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek "Relaks"
prezes: Teresa Wilczek
Ruda Śl. 7/Kochłowice
ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 12
tel. 0505 013 823
Zdrowie wiecej>>>
37 Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych "In-nI"
prezes: Tomasz Bartniczak
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69
tel. 0888 479 701
e-mail: in_ni@interia.pl
Kultura
38
Rudzkie Stowarzyszenie Kulturalne "Silesiana"
prezes: Wojciech Pierzga
Ruda Śl. 5/Bykowina
ul. Sztygarska 9
tel. 0501 433 730
więcej>>>
39
Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
prezes: Adam  K. Podgórski
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Niedurnego 36
tel. 0608 853 821, fax (32)240 45 49
e-mail: akp@poczta.fm, rspop@op.pl
Zdrowie Pomoc Społeczna
40 Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"
prezes: Antoni Urbanek
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Ballestremów 16
tel. (32)248 03 54, 0502 104 355
e-mail: logokrokus1994@interia.pl
Sport Zdrowie Pomoc Społeczna
41 Rudzkie Towarzystwo Muzyczne
prezes: Stanisław Skulski
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69
tel. 0605253979
  wiecej>>>
42 Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych "Halembianka"
prezes: Małgorzata Cenkier
Ruda Śl. 6/Halemba
ul. Kłodnicka 103
tel. (32)243 34 84-6
e-mail: wosik11@op.pl
Sport Zdrowie Edukacja Pomoc Społeczna
43 Społeczne Towarzystwo Oświatowe
prezes: Krystyna Białecka
Ruda Śl. 5/Bykowina
ul. Chrobrego 6
tel. (32)242 70 00
e-mail: biuro@sto.org.pl
Edukacja
44 Stowarzyszenie Animatorów Profilaktyki "Razem dla Trzeźwości"
prezes: Kornelia Szmit
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Bujoczka 12
tel. (32)243 12 25, 0607 780 097
e-mail: koszmit@op.pl 
Sport Kultura Zdrowie Edukacja Pomoc Społeczna więcej>>>
45 Stowarzyszenie Centrum Edukacji Regionalnej
prezes: Anna Skurczyńska
Ruda Śl. 4/Orzegów
ul. Bytomska 8
tel. (32)248 31 18
e-mail: scer@zste.edu.pl, scer@op.pl 
Kultura Edukacja Pomoc Społeczna Ekologia
46 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych - Koło Ruda Śląska
prezes: Stanisław Włodarczyk
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Gen. Hallera 9
tel. (32)244 92 00
e-mail: kawues@netrunner.slask.pl
Kultura Zdrowie Edukacja Pomoc Społeczna Społeczeństwo obywatelskie Ekologia więcej>>>
47 Stowarzyszenie Forum Rudzkie
(brak aktualnych danych)
48 Stowarzyszenie Fundusz Ochrony Zdrowia Pracowników KWK "Bielszowice"
prezes: Jolanta Dąbrowska
Ruda Śl. 11/Bielszowice
ul. Halembska 160
tel. (32)242 02 21 wewn. 5651, 5691
Zdrowie
więcej>>>
49 Stowarzyszenie Fundusz Ochrony Zdrowia Pracowników KWK "Pokój"
prezes: Bogusław Gruchalski
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Niedurnego 13
tel. (32)244 68 37
Zdrowie więcej>>>
50 Stowarzyszenie Fundusze Dobrowolnych Składek Pracowników KWK "Halemba"
prezes: Elwira Buchta
Ruda Śl. 6/Halemba
ul. Kłodnicka 54
tel. (32)242 58 65
  więcej>>>
51 Stowarzyszenie Godulska Sieć Komputerowa "Piramida"
prezes: Rafał Bytom
Ruda Śl. 4/Orzegów
ul. Fojkisa 11/9
więcej>>>
52 Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi KWK "Bielszowice"
prezes: Adam Mika
Ruda Śl. 11/Bielszowice
ul. Kokota 166
tel. (32)242 02 21
  więcej>>>
53 Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Reczypospolitej Polskiej - Klub HDK przy KWK "Pokój"
prezes: Jan Bem
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Lecha 14
tel. (32)244 63 89
więcej>>>
54 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Chorzów - Ruda Śląska
prezes: Franciszek Buszka
Ruda Śl. 7/Kochłowice
ul. Ks. L. Tunkla 112a
tel. (32)244 76 51, 603 669 509
e-mail: sitg.ruda@wp.pl  
Rozwój gospodarczy więcej>>>
55 Stowarzyszenie Klub "Zdebel"
prezes: Tadeusz Barnaś
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Polna 65
tel. (32)244 67 57
 wiecej>>>
56
Stowarzyszenie Klub Żeglarski "Zodiak"
prezes: Elżbieta Dęga
Ruda Śl. 3/Godula
ul. Jesionowa 46
tel./fax (32)248 20 36, 248 24 11 wewn. 250
e-mail: eladega@o2.pl
Sport Kultura Zdrowie Pomoc Społeczna więcej>>>
57
Stowarzyszenie Koło Przyjaźni Miast Ruda Śląska - Leimen
prezes: Janusz Ruda
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Janasa 28
tel. (32)243 22 20
e-mail: janusz.ruda@idea.net.pl
Sport Kultura Zdrowie Pomoc Społeczna
58 Stowarzyszenie Kupców Targowisk
prezes: Tomasz Nowak
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Kupiecka 2
tel. 0513 126 441
Pomoc Społeczna Rozwój gospodarczy więcej>>>
59 Stowarzyszenie Kupców z Rudy Śląskiej - Goduli
prezes: Marian Brzeziak
Ruda Śl. 3/Godula
ul. Jesionowa 31
60 Stowarzyszenie Lokalne Inicjatywy Społeczne "LIS"
prezes: Beata Riewe
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Magdziorza 14
tel. (32)242 07 15, 0609 158 083
e-mail: kinkazu@poczta.onet.pl
Edukacja więcej>>>
61 Stowarzyszenie Miłośników Internetu IDEA NET
(brak aktualnych danych)
62 Stowarzyszenie Młodzi Europy
prezes: Wojciech Nawara
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Obrońców Westerplatte 6e/5
tel. 0501 950 782
e-mail: info@me.org.pl
Sport Kultura Edukacja Pomoc Społeczna Ekologia więcej>>>
63 Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Pegaz"
(brak aktualnych danych)
64 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Przystanek" w Rudzie Śląskiej
prezes: Halina Trojan
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Paderewskiego 7a/28
tel. (32)244 19 24
e-mail: przystanek1@op.pl
Sport Kultura Zdrowie więcej>>>
65 Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Jaskółka"
prezes: Dariusz Plaskota
Ruda Śl. 5/Bykowina
ul. Wita Stwosza 2
tel. (32)243 42 94
Zdrowie Edukacja więcej>>>
66 Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych - Speleo-Trek
prezes: Eugeniusz Czogała
Ruda Śl. 6/Halemba
ul. Solidarności 19/10
tel. (32)242 91 95
e-mail: speleotrek@interia.pl
Sport Kultura Edukacja Ekologia
67 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE DRZWI”
prezes: Gabriela Bogurska
Ruda Śląska 11/Bielszowice
ul. Główna 11
tel. (032)344 08 15
Zdrowie Pomoc Społeczna więcej>>>
68 Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Morela"
prezes: Teresa Moralewicz
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Krasińskiego 5b/1
tel. 0697 708 755
e-mail: morela_s@o2.pl
Kultura Zdrowie Pomoc Społeczna więcej>>>
69 Stowarzyszenie Nowobytomska Sieć Komputerowa "Matrix"
prezes: Robert Jóźwiak
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Kolista 7a/2
tel. 0609 469 619, 0501 460 763
e-mail: adiplus@poczta.onet.pl
Kultura
70
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II
prezes: Teresa Wróbel
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Markowej 4
tel. (32)248 61 56
e-mail: hospicjumruda@poczta.fm
Zdrowie więcej>>>
71
Stowarzyszenie "Otwarte Serce" Rodziców i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 im. św. Łukasza
prezes: Grażyna Kędzior
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Sygietyńskiego 6
tel. (32)340 00 10, 0504 034 507
e-mail: otwarteserca@poczta.onet.pl
Sport Kultura Zdrowie Edukacja więcej>>>
72 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym
prezes: Jerzy Trzciński
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Niedurnego 79
tel. (32)772 40 33
e-mail: sprh@hutapokoj.com.pl
73 Stowarzyszenie Porozumienie dla Rudy Śląskiej
prezes: Zbigniew Domżalski
Ruda Śl. 3/Godula
ul. Jesionowa 46
tel. 0501 153 853
 więcej>>>
74 Stowarzyszenie Prawo Rodzina Obywatel w Rudzie Śląskiej
prezes: Grzegorz Tobiszowski
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Wolności 1
tel. (32)340 51 77, fax. (32)340 51 77
 więcej>>>
75 Stowarzyszenie "Przystań"
prezes: Elżbieta Witek
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Tołstoja 13
tel. (32)242 16 28
Sport Kultura Zdrowie Edukacja Ekologia więcej>>>
76 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda"
prezes: Arkadiusz Grzywaczewski
Ruda Śl.6/Halemba
ul. Ks. Lexa 11a/11
tel. 0504 197 289
e-mail: gwiazda@elsat.net.pl
Sport Zdrowie
77
Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja"
prezes: Małgorzata Kubela
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Niedurnego 50d
tel. (32)248 60 01, 0508 659 122
Sport Kultura Edukacja Pomoc Społeczna więcej>>>
78 Stowarzyszenie Romów „GANDI” w Rudzie Śląskiej
prezes: Dariusz Kwiek
Ruda Śląska 4/Orzegów
ul. Bytomska 39/5
tel. 0788 401 620
Pomoc Społeczna Kultura więcej>>>
79
Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy
prezes: Barbara Dworak
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Markowej 22 
tel. (32)344 06 31, 0694 143 348
e-mail: bporsl@xl.wp.pl
Kultura Zdrowie Edukacja Pomoc Społeczna
80 Stowarzyszenie Sympatyków Kopalni "Śląsk" w Rudzie Śląskiej
prezes: Antoni Stronczywilk
Ruda Śl. 7/Kochłowice
ul. Brzozowa 6
tel. 0509 249 291
Sport Kultura więcej>>>
81
Stowarzyszenie "Szansa"
prezes: Jan Szendzielorz
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Niedurnego 50d/106
tel. 0602 133 617
e-mail: maxszansa@op.pl
Sport Kultura Zdrowie Edukacja Pomoc Społeczna Ekologia Interakcje społeczne Rozwój gospodarczy
82
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza
prezes: Alina Szulirz
Ruda Śl. 6/Halemba
ul. Leśna 37
tel. (32)242 40 37, 0609 208 248
e-mail: filip@halemba.pl
Sport Kultura Edukacja Zdrowie Pomoc Społeczna
83 Stowarzyszenie Szkolnych Klubów Modelarskich "Gwarek"
prezes: Jacek Szkudlarek
Ruda Śl. 6/Halemba
ul. Ks. Lexa 14
tel. 0696 765 084
Sport Kultura więcej>>>
84 Stowarzyszenie Taksówkarze Rudzcy - Taxi West Ruda Śląska
prezes: Janusz Wójciak
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. 1-go Maja 270
Rozwój gospodarczy
85 Stowarzyszenie Usług Transportowych "Tele-Taxi"
prezes: Robert Rutkowski
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Zabrzańska 24/206
Rozwój gospodarczy
86 Stowarzyszenie Wędkarskie "Hutnik"
prezes: Józef Gałecka
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Hallera 16
tel. (32)340 47 82, 0513 426 269
Sport Kultura Ekologia więcej>>>
87
Stowarzyszenie Wędkarskie "Karp"
prezes: Piotr Czajor
Ruda Śl. 7/Kochłowice
ul. Księżycowa 2a
tel. (032)240 51 53, 508 193 158
Sport Ekologia wiecej>>>
88
Stowarzyszenie Wędkarskie "Lin"
prezes: Henryk Sienkiewicz
Ruda Śl. 7/Kochłowice
ul. Łowiecka 5c/5
tel. (32)244 82 42, 0602 326 746
Sport Ekologia
89
Stowarzyszenie Wspierające Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Rudzianie"
prezes: Joanna Krystyna Muskus
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Janasa 28
tel. (032)243 09 64, 501 399 390
Kultura wiecej>>>
90 Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa
(brak aktualnych danych)
91 Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
prezes: Tadeusz Durczok
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Markowej 17/8
tel. (32)376 75 65; 0607 160 500
e-mail: swr@swr.pl
 
92 Stowarzyszenie Żeglarzy "Horyzont"
prezes: Andrzej Wiśniewski
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Pokoju 13
tel. 0505 568 856, 0601 409 657
e-mail: horyzont@wp.pl
Sport Ekologia
93 Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach
prezes: Józef Krupa
Ruda Śl. 6/Halemba
ul. Sejmu Śląskiego 2/12
tel. (32)242 21 07, 0888 377 778
Zdrowie Edukacja Ekologia wiecej>>>
94
Śląskie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Cezar"
prezes: Izabela Moczko
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Zabrzańska 24
tel./fax (32)243 26 13, 506 141 045
e-mail: imoczko@interia.pl
Kultura Zdrowie Edukacja Pomoc Społeczna Społeczeństwo obywatelskie
95
Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków
prezes: Antoni Grzyśka
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Markowej 22
tel. (32)248 68 59
Sport Zdrowie Edukacja więcej>>>
96
Śląskie Stowarzyszenie Na Rzecz Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Jelita Grubego
prezes: Kazimierz Swoboda
Ruda Śl. 3/Godula
ul. Lipa 2
tel. (32)248 20 11/wew. 225
Zdrowie więcej>>>
97
Towarzystwo im. Karola Goduli
prezes: Krystian Gałuszka
Ruda Śl. 3/ Godula
ul. Karola Goduli 30
tel. 0501 578 769
e-mail: godula@free.ngo.pl
Sport Kultura Interakcje społeczne Edukacja Rozwój gospodarczy
98
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami "Fauna"
prezes: Beata Drzymała-Kubiniok
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Bujoczka
tel. (32)248 03 62, 0501 215 284
e-mail: schronisko@fauna.rsl.pl
Ekologia
99 Towarzystwo Polsko-Austriackie
prezes: Marek Zieliński
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Katowicka 31
tel. 0603 628 630
e-mail: tpa@tpa.info.pl
 
100
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
prezes: Mirosława Grabis
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Obr. Westerplatte 2a
tel. (32)244 35 37
Sport Zdrowie Kultura Edukacja Ekologia Pomoc Społeczna Społeczeństwo obywatelskie więcej>>>
101
Towarzystwo Przyjaciół Rudy Śląskiej
prezes: Jerzy Szczerbiński
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Wolności 26
tel. 0889 414 197
e-mail: szczerbinskijerzy@op.pl
Kultura Edukacja Społeczeństwo obywatelskie Ekologia Rozwój gospodarczy więcej>>>
102 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego/ Koło Ruda Śląska
prezes: Antoni Nowok
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
ul. Markowej 20
tel. (32)242 84 49
więcej>>>
103 Związek Górnośląski / Koło Bykowina
prezes: Andrzej Malisz
Ruda Śl. 5/Bykowina
ul. Górnośląska 31
tel. 0601 487 901
Sport Kultura Zdrowie Edukacja Pomoc Społeczna więcej>>>
104 Związek Górnośląski / Koło Godula, Orzegów
prezes: Marek Kobierski
Ruda Śl. 3/Godula
ul. K. Goduli 30
tel. (32)340 11 91
więcej>>>
105 Związek Górnośląski / Koło Halemba
prezes: Adam Wieczorek
Ruda Śl. 6/Halemba
ul. Ks. Lexa 3
Zdrowie Edukacja Pomoc Społeczna więcej>>>
106
Związek Górnośląski / Koło Kochłowice
prezes: Władysław Parchański
Ruda Śl. 7/Kochłowice
ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 5
tel. 0501 701 945
Kultura Edukacja Ekologia więcej>>>
107
Związek Górnośląski / Koło Ruda
prezes: Grzegorz Zydra
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Bujoczka 12
tel. 0691 522 659
Kultura Edukacja Rozwój gospodarczy więcej>>>
108 Związek Górnośląski / Koło Wirek - Czarny Las - Bielszowice
prezes: Irena Krząkała
Dom Parafialny kościoła św. Wawrzyńca
Ruda Śl. 10/ Wirek
ul. Czajkowskiego 16
kontakt: Irena Krząkała, ul. Krasińskiego 3c/6, (32)244 42 77
tel. 0502 396 402
Sport Kultura Zdrowie Edukacja Ekologia Pomoc Społeczna Interakcje społeczne więcej>>>
109
Związek Harcerstwa Polskiego
prezes: Irena Lozert
Ruda Śl. 1/ Ruda
ul. Szczęść Boże 4
tel. (32)248 27 37, 0503 345 342
e-mail: hufiec@rudaslaska.zhp.pl
Sport Kultura Zdrowie Ekologia Edukacja Pomoc Społeczna Społeczeństwo Obywatelskie
110
Związek Inwalidów Wojennych RP
prezes: Henryk Heliński
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Lecha 14
tel. (32)771 78 43
Zdrowie Pomoc Społeczna więcej>>>
111 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
prezes: Henryk Heliński
Ruda Śl. 10/Wirek
ul. Lecha 14
tel (32)771 78 43
Zdrowie Pomoc Społeczna więcej>>>
112 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Rudzie Śląskiej
prezes: Eugeniusz Burian
Ruda Śl. 7/Kochłowice
ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 6
tel (32)242 79 17
Zdrowie Pomoc Społeczna Społeczeństwo obywatelskie więcej>>>
113 Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności
prezes: Jan Szczęśniewski
Ruda Śl. 6/Halemba
ul. Kłodnicka 54a
tel. (32)242 57 85
e-mail: slaskibankzywnosci@poczta.neostrada.pl, bz.rudaslaska@bankizywnosci.pl
 
114 Związek Strzelecki "Strzelec" Jednostka Strzelecka 3024 /Oddział Ruda Śląska
prezes: Karolina Bartela
Ruda Śl. 1/Ruda
ul. Kilińskiego 4/3
tel. 0508 121 701
e-mail: she86@tlen.pl
Sport Zdrowie Edukacja więcej>>>
Info   |   Gospodarka   |   Ratusz   |   Miasto   |   Kontakt

(C) 2001-2005 Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej
?

Rudzkie dzieci przed startem do wyścigu

-

Więcej o sporcie w naszym mieście x